Splošni Pogoji Poslovanja

Splošni Pogoji Poslovanja

1. Splošni pogoji poslovanja
Podjetje FP Research d.o.o., Hacquetova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu prodajalec), kot prodajalec in upravitelj spletne strani www.vitalnavoda.si želi s pogoji poslovanja jasno urediti in definirati prodajne pogoje. Kupec (v kolikor fizična oseba) ima vse ugodnosti, ki mu pripadajo po Zakonu o varstvu potrošnikov.

1.1.    Ponudba blaga na spletni strani
Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto  www.vitalnavoda.si in se nanašajo na vse ponudbe, naročila oziroma na vsako prodajo ali dobavo blaga prodajalca preko spletne strani www.vitalnavoda.si.

Splošne pogoje lahko prodajalec spremeni brez predhodnega opozorila. V veljavi so tisti splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.vitalnavoda.si v trenutku oddaje naročila.

1.2.    Varovanje podatkov / osebni podatki
Osebne podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in jih nikoli ne posredujemo tretji osebi. Uporabljamo jih za namen prodaje izdelkov, sodelovanje v nagradnih igrah in druge trženjske aktivnosti spletnega portala. Vse osebne podatke hranimo v tajnosti in jih ne posredujemo nikomur brez vašega predhodnega privoljenja. S sklenitvijo pogodbe o nakupu soglašate, da vaše podatke hranimo in uporabljamo zgolj za zgoraj navedene aktivnosti. 

V primeru, da ste sodelovali v nagradni igri in prejeli nagrado, vas bomo pozvali, da nam sporočite svojo davčno številko, ki jo bomo uporabili v skladu z Zakonom o dohodnini. 

Kadarkoli lahko s sporočilom na [email protected] pisno zahtevate, da v določenem roku (15 dni) prenehamo uporabljati vaše podatke za aktivnosti trženja. Prenehanje uporabe je lahko začasno ali trajno.

1.3.    Avtorske pravice
Spletno mesto, vključno s svojimi vsebinami, je avtorskopravno zaščiteno. Nosilec avtorskih pravic je prodajalec, razen za vsebine za katere ni izrecno drugače navedeno. Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem, prav tako objave podatkov – vsebin ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja prodajalca ali nosilca avtorskih pravic ni dovoljena nikakršna uporaba vsebin, objavljenih na spletnem mestu. V primeru kršitve avtorskih pravic lahko kazensko in odškodninsko odgovarjate.

1.4.    Ponudba, naročilo
Ponudbe so neobvezujoče. Sodelovanje oziroma prodaja se potrdi, ko je podpisana kupoprodajna pogodba. Le-ta je podpisana v dveh izvodih - eno dobi stranka, drugi pa je shranjen v informacijskem arhivu podjetja FP Research d. o. o.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma delno ali v celoti odstopimo od izvedbe naročila v primeru:
- da naročenih izdelkov ni na zalogi,
- da ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca,
- če naročilo ni bilo izpolnjeno v skladu s pogoji poslovanja,
- če je prišlo do očitne napake v ceniku,

V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od pogodbe obvestili v dveh delovnih dneh.

1.5. Vračilo blaga

1.5.1. Prodajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru nepravilnosti pri posredovanju podatkov s strani kupca, če posumi, da gre za zavajajočo oddajo naročila.

1.5.3. Uporabnik – če fizična oseba - ima pravico, da odstopi od pogodbe brez navedbe vzroka v roku 14 dni od prevzema blaga. Odstop od pogodbe mora sporočiti pisno, poslano na naslov FP Research d. o. o., Hacquetova 4, 1000 Ljubljana ali ga poslati na elektronski naslov [email protected], hkrati pa mora v vrniti blago prodajalcu v časovnem obdobju, ki je določen s kupoprodajno pogodbo.

Prodajalec je dolžan uporabniku, ki je odstopil od pogodbe, vrniti kupnino v roku, ki je naveden na kupoprodajni pogodbo. Vračilo kupnine se izvede na TRR kupca, ki ga kupec pravočasno sporoči prodajalcu.

Možnost vračila kupljenih izdelkov ne velja, če je bil izdelek kakorkoli posebej prirejen za končnega uporabnika.

1.6.    Izključitev odgovornosti
Prodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala kupcu – uporabniku, če strežnik ali aplikacija povezani s spletno stranjo ni delovala, ni delovala pravilno ali ni bila dostopna.

Prodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala kupcu – uporabniku z uporabo vsebin, ker so vsebine, zapisane na spletni strani informativne narave.

Prodajalec ne odgovarja za morebitne negativne posledice, ki so plod ravnanja ali uporabe ionizatorja vode Tyent YT ACE-9 oziroma Tyent 9000, o čemer je bila med prodajalcem in kupcem podpisana tudi izjava o omejitvi odgovornosti. 

2. Dostava
Prodajalec se zavezuje, da bo naročeno blago dostavil v najkrajšem možnem času, to je največ v 14-ih delovnih  dneh od pisne potrditve naročila. Dostava se izvede na naslov, naveden v naročilu, razen če naslov za dostavo ni izrecno drugače naveden.

3. Plačila in plačilni pogoji

3.1. Splošni plačilni pogoji
Kupec lahko plačilo izvede prek predračuna (vnaprejšnje plačilo), s kreditno ali plačilno kartico kartico ali v gotovini.

3.2. Posebni plačilni pogoji
Za plačilo veljajo zgoraj navedeni plačilni pogoji, razen če niso izrecno drugače dogovorjeni.

4. Garancija in servis

Splošni garancijski pogoji
Proizvajalec je dolžan zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. To lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijski pogoji so sestavni del vsakega izdelka. Ob upoštevanju pogojev uporabe lahko kupec uveljavlja garancijo. Nalepka oziroma garancijski list naj ostane v zavojčku, saj omogoča identificiranje izdelka. 

V skladu z uredbo 1999/44/EG Evropskega Parlamenta  nudimo 24 mesecev garancije od datuma nakupa, dokazljivega z računom. Zahteve po povračilu škode morajo biti posredovane v pisni obliki ali po telefonu. 

​5. Izjava glede prehranskih in zdravstvenih trditev pri opisih izdelkov

Vse informacije na spletni strani www.vitalnavoda.si so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene kot nadomestilo za nasvete zdravnika ali drugega zdravstvenega osebja, prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, saj niso priznana s strani zdravstvenih avtoritet.

Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na tej spletni strani niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Tekstovni opisi in slikovna gradiva posameznega izdelka so informativne narave in nekatere niso bile potrjene s strani Evropskega inštituta za varnost hrane (EFSA).

V primeru, da jemljete še kakšna zdravila ali druge podobne pripravke, se pred kombiniranjem le teh z alkalno ionizirano vodo posvetujte s svojim zdravnikom.

6. Odveza odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh.

Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh.

V takem primeru bo obdelovalec naročil kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla. 


Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci.

Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.
 Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. 


7. Pritožbe in spori

Vse morebitne spore bomo reševali v duhu dobrih poslovnih odnosov. V nasprotnem primeru je za morebitne spore pristojno sodišče v Ljubljani. 

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani.

Ljubljana, 21. februar 2019.

POVEZAVA NA ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV

Pogoji poslovanja veljajo od 21.2.2019 do preklica oz. spremembe.

5 (100%) 1 vote